Zasady wydawania dokumentacji medycznej

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej w formie papierowej należy składać wniosek (patrz poniżej) od poniedziałku do piątku w rejestracji przychodni.

Udostępnienie kopii dokumentacji medycznej nastąpi w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

Laska Eskulapa symbol medycyny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej

Laskowa 428

34-602 Laskowa

Rejestracja

Dorośli +48 18 33 78 800

Dzieci +48 18 33 33 009