Rehabilitacja ambulatoryjna

mgr Barbara Ciba

mgr Grażyna Dudzik - Tokarczyk

mgr Waldemar Zawada

GODZINY PRACY

Dni tygodnia
Godziny pracy

Poniedziałek

7:00 - 13:30

Wtorek

11:30 - 18:00

Środa

7:00 - 13:30

Czwartek

11:30 - 18:00

Piątek

7:00 - 13:30

W SPZOZ w Laskowej udzielane są bezpłatne świadczenia z zakresu rehabilitacji na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (wystawionego w przychodni, która ma podpisaną umowę na dany zakres świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia). Skierowanie ważne jest 30 dni od daty wystawienia (w tym czasie pacjent powinien zarejestrować się na zabiegi rehabilitacyjne).

Rodzaje zabiegów:

  1. Kinezyterapia (indywidualna praca z pacjentem, ćwiczenia czynne, izometryczne, wspomagane, itp.).
  2. Masaż.
  3. Elektrolecznictwo (różnego rodzaju prądy typu TENS, jonoforeza, ultradźwięki, itp.).
  4. Leczenie polem elektromagnetycznym.
  5. Światłolecznictwo i laseroterapia.
  6. Krioterapia miejscowa (pary azotu).

Zabiegi rehabilitacyjne udzielane są po wcześniejszym ustaleniu terminu. Termin realizacji zabiegów zależy od rodzaju skierowania i grupy osób, której udzielane mają być świadczenia z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej:

Dla pacjentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanego zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 poz.932 ze zmianami), zabiegi udzielane są w terminie ustalonym z pacjentem (około 7 dni).

Dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, termin wizyty fizjoterapeutycznej pierwszorazowej wyznacza się nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie później niż 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19.

W sytuacjach uzasadnionych medycznie zabiegi rehabilitacyjne prowadzone są w warunkach domowych.

Laska Eskulapa symbol medycyny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej

Laskowa 428

34-602 Laskowa

Rejestracja

Dorośli +48 18 33 78 800

Dzieci +48 18 33 33 009